Význam sboru pro naše děti

28.5.2012

Jako Boží děti jsme součástí širší rodiny, celosvětové církve Ježíše Krista, která se člení do mnoha malých i větších místních společenství křesťanů. To je hezké, že?!

Máme velmi praktického Boha, kterého zajímá všechno, čím žijeme. Chce se na tom podílet, radovat se s námi, plakat s námi, utěšovat nás...

A co naše děti, které sedí každý týden v našem sboru - jak tu dobu asi prožívají?

Co si myslí?
"Snad dneska nebude mluvit tak dlouho..." nebo "Co zajímavého bude dneska zase vyprávět?"

Co cítí?
"Sem patřím, mají mě tady rádi! - pan/paní XY podal(a) u východu ruku i mně..."

Co prožívají?
Zajímavý a věku přizpůsobený program, který buduje jejich vztah k Bohu...?

Úkol a účel sboru

  • Duchovní domov sourozenců a přátel, se kterými sdílíme své radosti i zármutky a navzájem se povzbuzujeme, napomínáme a podporujeme.
  • Místo společných modliteb (chval, díků, přímluv).
  • Místo společného vzdělávání výkladem Božího slova a studiem Bible.
  • Výměna zkušeností, vzájemné dosvědčování Božího působení v nás a skrze nás.
  • Duchovní domov našich dětí i jejich přátel, se zajímavým a věkově přiměřeným programem, podporujícím jejich duchovní růst.
  • Místo, odkud vychází služba lidem v blízkém i vzdálenějším okolí (diakonie, evangelizace, misie...) - každý zde dává své od Boha svěřené dary k dispozici ostatním a nechává se Bohem používat.

Bůh nechce zůstat uzavřený do kostelních zdí, 
chce s námi jít do našich všedních dnů!