Napsala Tereza Ž.:

Musím říci, že z hodiny zrealizované podle vašeho návodu jsem byla nadšená. Člověk má kolikrát pocit, že to s dětmi vlastně docela umí a nepotřebuje k tomu přece žádné "návody", zvláště pokud studuje pedagogiku, jak je tomu v mém případě. Přesto jsem měla takový vnitřní pocit, že hodinám něco chybí, jak v katechezi, tak v herních činnostech. Jen jsem stále nemohla přijít na to, co.

Když jsem sestavovala plán hodiny podle vašich návodů, myslela jsem si, že hodina bude probíhat podobně jako všechny ostatní hodiny. Ani ve snu jsem si však nepředstavovala, že hodina může být tak jiná! Měla dynamiku, šmrnc a byla hodně zábavná. Děti se vůbec neptaly na to, co budeme ještě dělat, co bude potom, ...

A taky kolik požehnání a darů mi sám Pán do mé činnosti přinesl! Ačkoli jsem cítila, že "můj výstup" ještě nebyl úplně bez chyb, s hodinami jsem byla velmi spokojená a tímto vám chci moc poděkovat za celý kurz a za výukové materiály, které jste pro tyto účely zpracovali a poskytli. Hodina dle vašeho plánu byla pro mě velkým přínosem a radostí, nadále budu pracovat na tom, abych se takový styl práce naučila a používala zcela automaticky. Nikdy bych nevěřila, že malá změna techniky práce může přinést tolik nového a dobrého ovoce!