Skladba programu pro věk 3-11 let

15.10.2012

Jádro programu - základ celé hodiny (= biblická lekce + utvrzení)
Stálé prvky - by neměly chybět v žádné hodině
(= přivítání/rozloučení, modlitba, písničky, verš)
Volitelné prvky - zařadíme do programu podle možností a potřeby

Nechávej děti biblické poselství prožívat všemi smysly!

Kolik si děti z tvého programu zapamatují?

20% pokud jenom poslouchají

50% jestliže je výklad podepřen vizuálními pomůckami

65% jestliže se aktivně podílejí
(např. si příběh zahrají nebo k němu něco vyrobí)

85% jestliže k látce samy zpracují různé otázky (možné od 11 let)

Naše hodina s dětmi ve sboru je tak vzácná, 
že bychom z ní neměli promarnit ani minutu.
Všechny prvky programu mají dětem nějakým způsobem 
přiblížit téma naší hodiny.

Nezapomeň: 
Učit znamená pomoct dětem něco pochopit!