Příprava programu krok za krokem

21.11.2012

Tři důležité otázky v rámci přípravy

A: Co chci děti v hodině naučit?
= něco pro hlavu
Nové poznatky (hlavní myšlenka/biblická pravda), která se má celým programem vinout jako červená nit.

B: Co si děti mají z hodiny odnést pro sebe?
= něco pro srdce, ruce a nohy
Aplikace, praktické uplatnění hlavní myšlenky do života dětí.

C: Jak mohu dětem pomoci to pochopit?
= didaktika, vyučovací forma
- všechny prvky programu.

Sedm kroků přípravy

1. krok: Vyhledej ze sešitu lekci, která je na řadě
= z materiálu Objevujme Bibli
či Objevujme Bibli se školáky.

2. krok: Modli se,
- aby ti Bůh dával moudrost v přípravě
i v provedení programu;
- aby Bůh k tobě mluvil skrze své slovo;
- aby ti ukázal, co chce dětem říct.

3. krok: Přečti si biblický text
Pokus se vyhmátnout jeho jádro, autorův záměr.
K tomu ti pomůže odstavec nadepsaný "Porozumění textu",
biblický slovník, další překlad Bible.

4. krok: Vyber nejvhodnější téma pro své děti
Návrhy najdeš pod odstavcem "Téma"
a připrav si biblickou lekci.

5. krok: Napiš si plán programu
Nezapomeň, že všechno, co v hodině s dětmi děláš,
má napomáhat k pochopení tématu
(hlavní myšlenky a aplikace).

6. krok: Nacvič si provedení různých částí programu.

7. krok: Připrav si vizuální pomůcky.


Nechávej děti biblické poselství 
prožívat všemi smysly!