Jak mohu být dobrým služebníkem?

Představ si, že se někdo cítí být povolán k tomu, aby se stal dětským lékařem. Jde tedy do nemocnice, oblékne si bílý plášť, a protože sám byl jako dítě párkrát nemocný, pustí se rovnou do ošetřování dětských pacientů. - Svěřil bys své dítě do rukou takového "lékaře"?

Bůh nám lidem dal rozum, který máme používat. Dává nám dnes také spoustu možností, jak se na službu dětem připravit, a pomůcek, které nám práci velmi usnadní.

Proč těchto Božích darů nevyužít?

Máš předpoklady být dobrým služebníkem, jestliže...

  • Ježíš tě do služby povolal.
  • Jsi ochotný/á se nechat používat od Pána.
  • Jsi ochotný/á se učit.
  • A navíc je dobré, když jsi členem nějakého sboru, který tě tou službou pověřil a také se za tebe modlí.

Když Ježíš povolal Petra, měl s ním nějaký záměr: "Na té skále zbuduji svou církev" (Mt 16,18).

To je konečně i cílem naší práce s dětmi. Ježíš chce naším prostřednictvím budovat sbor, církev. Dnešní děti jsou zítřejší dospělí. Jednou převezmou odpovědnost za sbor i společnost.

Jak obrovskou příležitost tady máme vybavit je pro budoucnost cennými hodnotami a postavit je na pevné základy!

Je krásné sloužit dětem! - Vnímáš k tomu Boží povolání?
Pak Ježíš chce i tebe používat k tomu,
aby děti mohly slyšet evangelium!

Základní předpoklad je, 
že tě Ježíš do této služby povolal
a že jsi ochotný/á nechat se od něj použít!