Čtyři nezbytné postoje pro efektivní křesťanskou výchovu

2.1.2013

Víra našich dětí má velmi mnoho co dělat s mou vírou, s mým příkladem. - Podívej se do zrcadla: jaká je moje víra?


1. Přesvědčivá?

Jen to, o čem jsem sám přesvědčen, čemu celým srdcem věřím, mohu přesvědčivě předávat dál:

- přesvědčivý příklad

- přesvědčivé vyučování

2. Ucelená?

Nestačí předávat pouze vědomosti! Biblické poselství musí být:

- promyšlené

- procítěné

- prověřené

Přenesené do každodenní praxe, zahrnující všechny oblasti života.

3. Upřímná?

" ... Jejích ústům jsi stále na blízku, jejích svědomí jsi však vzdálený." (Jer 12,2b)

- Neschovávat se za zbožnou fasádou, připustit své chyby a slabosti.

- Žít z hlubokého vztahu k Ježíši, žádné křečovité úsilí.

- Radost i zármutek v pravý čas.

- Nenosit "zbožnou masku", umět přiznat: "Já tomu taky nerozumím..." - "To kázání bylo dnes nudné..." - "Jsem dnes moc unavený na to, abych šel do shromáždění, ale obecenství je pro mě důležité..." (místo "musíme být vděční za každou hodinu...").

4. Láskyplná?

- Dávat dítěti najevo, že je pro mě cenné a důležité.

- Přijímat je takové, jaké je - ne jaké by mělo být.

- Trestat s láskou (důsledně, ne jen ve zlosti, když přeteče trpělivost).

Tyto čtyři body dohromady představují
"anti-půl-princip"
= žít s Bohem naplno 
a nechodit s ním jen polovičatě!

Jak to vypadá s mou vírou 
- je nakažlivá?

Pokud je mé křesťanství 
jen něčím okrajovým, 
nemohu očekávat, 
že bude přesvědčivé a nakažlivé 
pro moje děti!