Co udělat, když mám skupinku dětí s velkým věkovým rozdílem?

1.9.2012

Zásadně se doporučuje, nabídnout programy pro určitou věkovou skupinu. Jen tak můžeme biblické poselství a různé prvky programu specifickým schopnostem a potřebám dětí přizpůsobit. Optimální rozdělení: děti 1-3 roky / děti 3-6 let / děti 7-9 let / děti 9-11 let (nebo děti 7-10) / děti 11-13 let.

Obzvlášť v evangelizační práci to může být lepší, omezit se pouze na jednu věkovou skupinu a starší nebo mladší děti vyloučit (i když to děláme neradi). Jinak je tu nebezpečí, že náš program neosloví nikoho anebo děti vůbec nepřijdou, protože je naše nabídka nezaujme.

Také v práci s dětmi našeho sboru se ovšem stává, že je nemůžeme optimálně rozdělit, ať už proto, že je jich málo, z nedostatku pracovníků nebo místa. - Co pak?

1) Pokusíme se i přes zdánlivou bezvýchodnou situaci najít a modlíme se za lepší řešení, jde přece o duchovní vývoj a budoucnost našich dětí.
- Můžeme např. pronajmout další místnost?
- Nedali by se najít další lidi do týmu služebníků?
- Nemohli bychom se třeba spojit s jiným místně blízkým společenstvím a mít společný program pro děti (aby jich bylo dost)?

2) Dokud optimální řešení není možné, musíme žít s kompromisem a vytěžit ze situace maximum. Měli bychom si však uvědomit, že to je pouze nouzové řešení s nevyhnutelnými nedostatky.

Je také nanejvýš pravděpodobné, že budeme mít problémy s kázní, protože některé děti se budou nudit, zatímco jiné nebudou ostatním fyzicky nebo mentálně stačit.

Některé prvky programu přizpůsobíme spíše menším dětem a jiné zase starším.

Nespokoj se jen tak s nejjednodušším provizorním řešením.
Snaž se dětem vytvořit optimální podmínky!