Autorka

Manuela Jungová je předsedkyně výboru a ředitelka neziskové organizace Hope4kids, z.s. (dřív Tim 2,2 o.s.) a věnuje se už mnoho let práci s dětmi i tématice křesťanské výchovy v rodinách.

Už jako tříletá sedávala sama v křesťanských hodinách pro děti, v patnácti udělala první kroky v praktické práci s dětmi a od 23 let se této oblasti věnuje profesionálně jako misionářka pro děti, lektorka a autorka.

Různá studia, která absolvovala, jí pomohla získat odborné vědomosti, které dovedně skloubila se svou praxí. V průběhu let je dále rozvíjela a přizpůsobovala současné době.

Zvlášť jí záleží na tom, aby křesťanství pro dorůstající generaci dětí bylo zcela praktické a názorné a aby utvářelo celou jejich bytost.

Z klenotnice zkušeností, které nashromáždila, předává v publikacích a přednáškách cenné podněty pracovníkům s dětmi v církvi i křesťanským rodičům.

Osobní profil

  • Narodila jsem se v západním Německu a vyrostla ve vesničce Gusternhain poblíž Herbornu (kde J. A. Komenský v r. 1611-12 studoval teologii).
  • Od svých 15 let jsem byla aktivní v různých oblastech sborové služby.
  • Šest let jsem pracovala ve zdravotnictví (převážně na psychiatrii), jsem diplomovaná zdravotní sestra.
  • Bylo mi 23, když jsem opustila své sekulární zaměstnání - absolvovala jsem tříměsíční kurz v evropském centru CEF (Child Evangelism Fellowship / Dětská Misie), vystudovala biblickou školu ve Wiedenestu a začala pracovat jako misionářka pro děti.
  • V létě 1993 jsem se přestěhovala do Prahy. Ze začátků mé služby v rámci dětského odboru Rady Církve bratrské vznikla v roce 2001 mezidenominační organizace Tim 2,2 o.s.
  • Proč nejsem vdaná? - Prostě to nebyla Boží cesta pro mě. Jako svobodná žena se mohu věnovat mnohem víc službě v Božím království, něž kdybych měla rodinu. Každý stav má svoje plusy i minusy - využívám tedy své plusy...
  • Co dělám, když nepracují? - To je těžká otázka, protože pracuji skoro pořád (přinejmenším mi vrtají pracovní věci v hlavě...). Navíc se staly původní koníčky součástí mé práce (hezké, že?! :-). Sem tam se snažím zkoušet i něco nového, v současné době je to chov pejsků (viz www.pramaju.cz).
  • Moje oblíbená hudba: miluji muzikály, např. Lví král, Bídnici, Kleopatra - a samozřejmě hezké chvály.
  • Nejlepší relax: dát si nohy nahoru, mít před sebou cappuccino a dobrou čokoládu, k tomu ještě hezký film, dobrý časopis či napínavý román.
  • Jak se odreagovávám: o to se pravidelně stará moje psí kamarádka Cindy. Podstrčí mi čumáček a chce na chvilku pomazlit, přinese mi svoji oblíbenou hračku, nebo se na mně dívá tak dlouho prosebným pohledem, dokud s ní nevyrazím na chvilku ven...