Příprava programu krok za krokem

21.11.2012

Tři důležité otázky v rámci přípravy

A: Co chci děti v hodině naučit?
= něco pro hlavu
Nové poznatky (hlavní myšlenka/biblická pravda), která se má celým programem vinout jako červená nit.

B: Co si děti mají z hodiny odnést pro sebe?
= něco pro srdce, ruce a nohy
Aplikace, praktické uplatnění hlavní myšlenky do života dětí.

C: Jak mohu dětem pomoci to pochopit?
= didaktika, vyučovací forma
- všechny prvky programu.

 

Sedm kroků přípravy

1. krok: Vyhledej ze sešitu lekci, která je na řadě
              = z materiálu Objevujme Bibli
                 či Objevujme Bibli se školáky.

2. krok: Modli se,
              - aby ti Bůh dával moudrost v přípravě 
                i v provedení programu;
              - aby Bůh k tobě mluvil skrze své slovo;
              - aby ti ukázal, co chce dětem říct.

3. krok: Přečti si biblický text
              Pokus se vyhmátnout jeho jádro, autorův záměr.
              K tomu ti pomůže odstavec nadepsaný „Porozumění textu",
              biblický slovník, další překlad Bible.

4. krok: Vyber nejvhodnější téma pro své děti
              Návrhy najdeš pod odstavcem „Téma"
              a připrav si biblickou lekci.

5. krok: Napiš si plán programu
              Nezapomeň, že všechno, co v hodině s dětmi děláš,
              má napomáhat k pochopení tématu
              (hlavní myšlenky a aplikace).

6. krok: Nacvič si provedení různých částí programu.

7. krok: Připrav si vizuální pomůcky.


Nechávej děti biblické poselství
prožívat všemi smysly!