Praktické impulsy

Manuela Jungováz klenotnice zkušeností Manuely Jungové,
zakladatelka a ředitelka Tim 2,2 o.s.

 

 

 28.1.2013

Kázeňské desatero pro práci s dětmi

1. Za každé dítě se modli - ON ti může dát svoji lásku i pro dítě.

2. Projev dítěti uznání a ocenění. Každé dítě by mělo od nás pocítit přijetí a úctu, ne odmítnutí a přehlížení - to bychom (zvláště u těch problematických dětí) bez Boží pomoci často nedokázali.

3. Uplatňujme roli vedoucího. Udržuj vyváženost mezi blízkostí („kamarád") a odstupem („autorita"). Naši pevnost, rozhodnost a důslednost děti očekávají, vždyť jsme vedoucími skupiny. Naopak nerozhodnost a nejistotu děti rychle rozpoznají a využijí. Můžeme s dětmi jednat přátelsky i bez toho, abychom byli jedněmi z nich.

4. Snaž se o zajímavý program i s využitím poznatků vývojové psychologie.

5. Zaměstnej děti činností, někdy udělej něco neočekávaného (neměnná rutina může být hlavně pro školní děti velká nuda).

6. Najdi příčiny rušivého chování a reaguj na ně.

7. Buďme důslední. Nic nepůsobí větší zmatek v dítěti než to, když máme proměnlivou náladu a naše jednání je nepředvídatelné.

8. Když je hluk, přerušme řeč a čekejme, až se děti uklidní - vycítí, proč jsme zmlkli. Pak můžeme (bez komentáře) pokračovat.

9. Pozor na ostrá slova a křik - poprvé bude možná „buďte ticho!" zvýšeným hlasem fungovat, ale příště to již fungovat nebude, protože děti si zvyknou a tak budeme muset zvyšovat hlas ještě více, a to nás začne frustrovat.

10. Stanovte si společně s dětmi pravidla chování: „Aby se u nás všem líbilo!"

K zamyšlení:
Proč přicházejí děti do hodiny?
Jenom z tradice? Nebo z povinnosti?
Nejlepší „lék": vzbudit v dětech vnitřní zaujetí pro věc!


Další tip k tématu:
videoškolička "Jak udržet kázeň v hodině"

 

Máš k tomu otázku či chceš se mnou sdělit osobní zkušenost?
Napiš mi
Wink

 

______________________________________________________

ARCHIV

1. Jak mohu být dobrým služebníkem?

2. Co může sbor udělat pro svoje děti?

3. Vyznám sboru pro naše deti

4. Co udělat, když mám skupinku dětí s velkým věkovým rozdílem?

5. Skladba programu pro věk 3-11 let

6. Příprava programu krok za krokem

7. Čtyři nezbytné postoje pro efektivní křesťanskou výchovu