Čtyři nezbytné postoje pro efektivní křesťanskou výchovu

2.1.2013

Víra našich dětí má velmi mnoho co dělat s mou vírou, s mým příkladem. - Podívej se do zrcadla: jaká je moje víra?


1. Přesvědčivá?

Jen to, o čem jsem sám přesvědčen, čemu celým srdcem věřím, mohu přesvědčivě předávat dál:

- přesvědčivý příklad

- přesvědčivé vyučování

 

2. Ucelená?

Nestačí předávat pouze vědomosti! Biblické poselství musí být:

- promyšlené

- procítěné

- prověřené

Přenesené do každodenní praxe, zahrnující všechny oblasti života.

 

3. Upřímná?

„ ... Jejích ústům jsi stále na blízku, jejích svědomí jsi však vzdálený." (Jer 12,2b)

- Neschovávat se za zbožnou fasádou, připustit své chyby a slabosti.

- Žít z hlubokého vztahu k Ježíši, žádné křečovité úsilí.

- Radost i zármutek v pravý čas.

- Nenosit „zbožnou masku", umět přiznat: „Já tomu taky nerozumím..." - „To kázání bylo dnes nudné..." - „Jsem dnes moc unavený na to, abych šel do shromáždění, ale obecenství je pro mě důležité..." (místo „musíme být vděční za každou hodinu...").

 

4. Láskyplná?

- Dávat dítěti najevo, že je pro mě cenné a důležité.

- Přijímat je takové, jaké je - ne jaké by mělo být.

- Trestat s láskou (důsledně, ne jen ve zlosti, když přeteče trpělivost).

 

Tyto čtyři body dohromady představují
„anti-půl-princip"
= žít s Bohem naplno
a nechodit s ním jen polovičatě!

 

Jak to vypadá s mou vírou
- je nakažlivá? 

Pokud je mé křesťanství
jen něčím okrajovým,
nemohu očekávat,
že bude přesvědčivé a nakažlivé
pro moje děti!